NAJVEČJA MOČ - FUNKCIJA, NALOGA IN BOLEZNI - KRPERPROZESSE

Največja močIzbira Urednika
Atrij
Atrij
Največja sila je najvišja možna sila, ki jo organizem lahko pripravi proti odpornosti. Nanjo vplivajo notranji dejavniki, na primer mišična sestava, in zunanji dejavniki, na primer čas dneva. S strukturnimi spremembami