ALOSTERSKA INHIBICIJA (NEKONKURENČNA INHIBICIJA) - DELOVANJE, NALOGE IN BOLEZNI - KRPERPROZESSE

Alosterična inhibicija (nekonkurenčna inhibicija)Izbira Urednika
Lipoproteini visoke gostote
Lipoproteini visoke gostote
Pri alosterni ali nekonkurenčni inhibiciji se inhibitorji vežejo na alosterni center encima in na ta način zmanjšajo njegovo aktivnost. Vezava povzroči spremembo konformacije, ki vpliva na funkcijo